Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Xin vui lòng chờ trong giây lát cho đến khi giọng nói của bạn được ghi lại và xuất bản giọng nói của bạn
Nếu bạn có câu hỏi khác, xin vui lòng bấm vào đây.
Đặt thêm câu hỏi

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!