Cảm ơn câu hỏi của bạn.

Xin vui lòng chờ trong giây lát cho đến khi giọng nói của bạn được ghi lại và xuất bản giọng nói của bạn
Nếu bạn có câu hỏi khác, xin vui lòng bấm vào đây.
Đặt thêm câu hỏi

ベトナム語が短期でみるみる上達!?
会話力を身に付けたい方へ