「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Đây là dịch vụ dạy tiếng Nhật kèm phát âm bởi người Nhật.

Danh sách câu trả lời mới cập nhật

Bạn có muốn thử đặt cậu hỏi miễn phí về tiếng Nhật không ?

Miễn phí đăng ký thành viên, chi phí khác.

Thử đặt câu hỏi miễn phí về tiếng Nhật