「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Anh đã về nhà lúc mấy giờ」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Thời gian về nhà
何時に家に帰りましたか?

「何時に家に帰りましたか?」をネイティブはこのように発音します。

Nanji ni kaeri mashitaka?
何時に帰りましたか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/03/32078.wav

家に帰った時間を聞く

家に帰った時間を聞くとき

Tienさんの言い方で通じます

他にはこんな言い方もあります

・Itu kaette kitan desuka?

いつ帰ってきたんですか?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!