「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bài kiểm tra mấy giờ vậy?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về thời gian kiểm tra
テストなんじからですか。

「テストなんじからですか。」をネイティブはこのように発音します。

Testo wa nanji kara desuka?
テストはなんじからですか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/26130.wav

テストがはじまるじかんをきくとき

テストがはじまるじかんをきくとき

他にこんな言い方もあります

・Thời gian bắt đầu thử nghiệm là gì?

テストのスタートじかんは?

Testo no suta-to jikan wa?

 

答えの例は

・09:30 là từ

9:30から です

9:30 kara desu

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!