「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn có bao nhiêu anh chị em?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Số người trong gia đình
兄弟は何人ですか?

「兄弟は何人ですか?」をネイティブはこのように発音します。

Kyo-dai wa nannin desuaka?
兄弟は何人ですか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/08/36816.wav

兄弟の人数をきく

兄弟や姉妹の人数をきく

Tienさんの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・Nannin kyoudai desuka?

何人兄弟ですか?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!