「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn đã mua khẩu trang chưa?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Khi muốn hỏi về khẩu trang
マスクを買いましたか?

「マスクを買いましたか?」をネイティブはこのように発音します。

Masuku o kai mashitaka?
マスクを買いましたか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/04/32593.wav

マスクについて聞いた

マスクについて質問した

Tienさんの言い方で通じます

他にはこんな言い方もあります

・Masuku wa kaemashitaka?

マスクは買えましたか?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!