「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn đang nói tiếng Việt phải không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Tiếng Việt
あなたはベトナム語を話しますよね?

「あなたはベトナム語を話しますよね?」をネイティブはこのように発音します。

Anata wa betonamugo o hanase masuka?
あなたはベトナム語を話せますか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/07/36096.wav

外国語についてはなす

ベトナム語を話すことについて質問する

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!