「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn đang suy nghĩ gì?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về suy nghĩ của bạn
何を考えていますか。

「何を考えていますか。」をネイティブはこのように発音します。

Nani o kangae te imasuka?
何を考えていますか。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/26491.wav

相手が考えていることを知りたいときに

相手が考えていることを知りたいときに

他にこんな言い方もあります

・Bạn nghĩ gì

どうおもう?

Dou omou?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!