「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn đi bộ khoảng bao nhiêu mét?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về khoảng cách đi bôk bao xa
何メートルぐらい歩いていますか。

「何メートルぐらい歩いていますか。」をネイティブはこのように発音します。

Nan meter gurai aruite imasuaka?
何メートルぐらい歩いていますか。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/11/27627.wav

歩いた距離を知りたいときに

歩いた距離を知りたいときに

Tien の言い方で十分通じます

他にこんな聞き方もあります

・Bạn đã đi bộ bao lâu rồi

Donokurai aruki mashitaka?

どのくらい歩きましたか?

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!