「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn đi đến đó làm gì?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi mục đích đến đó
なにをしにいきましたか。

「なにをしにいきましたか。」をネイティブはこのように発音します。

Nani o shini ikun desuka?
なにをしにいくんですか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/11/27617-1.wav

その場所に行く目的を聞くとき

その場所に行く目的をききたいとき

Tienの言い方でも十分通じます

他にこんな聞き方もあります

・Bạn làm gì ở đó

Soko de nani o suru no?

そこでなにをするの?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!