「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn muốn được yên tĩnh phải không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về không gian muốn được yên tĩnh
静かになりたいですか。

「静かになりたいですか。」をネイティブはこのように発音します。

Oto o keshi mashouka?
音を消しましょうか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/26505.wav

TVや音楽の音を消すときに

TVや音楽の音を消すときに

答えの例は

・Vâng,Vui lòng giảm âm lượng một chút

はい 少しボリュームを下げてください

Hai     sukoshi boryum o sagete kudasai

 

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!