「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn muốn mua nhà phải không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Khi muốn có một căn nhà
家を買いたいですか?

「家を買いたいですか?」をネイティブはこのように発音します。

Ie o kaitai desuka?
家を買いたいですか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/04/32536.wav

家を買いたいとおもっている

あたらしい家について話す

Tienさんの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・Ie o kaun desuka?

家を買うんですか?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!