「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn sống ở đâu?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về địa điểm nơi bạn sống
どこにすんでいますか。

「どこにすんでいますか。」をネイティブはこのように発音します。

Doko ni sunde imasuka?
どこにすんでいますか。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/25524.wav

住んでいる場所をたずねるとき

住んでいる場所をたずねるときに

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!