「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bạn thích công việc gì?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về công việc bạn thích
どんな仕事が好きですか。

「どんな仕事が好きですか。」をネイティブはこのように発音します。

Donna shigoto ga suki desuka?
どんな仕事が好きですか。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/11/26992.wav

好きな仕事について尋ねる

Tienの言い方で十分通じます

他にこんな言い方もあります

・Bạn giỏi về cái gì

Donna shigoto ga tokui desuka?

どんな仕事が得意ですか?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!