「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Bây giờ bạn muốn đi đâu?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi địa điểm nơi muốn đi
今どこに行きたいですか?

「今どこに行きたいですか?」をネイティブはこのように発音します。

Ima dkoni ikitai desuka?
今どこに行きたいですか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/04/32677.wav

どこに行きたいか聞く

どこに行きたいか聞く

Tienさんの言い方で通じます

 

他にはこんな言い方もあります

・Ikitai tokoro wa arimasuka?

行きたいところはありますか?

 

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!