「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Cây dù này cho tôi mượn được không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi mượn cây dù
このかさをかりてもいいですか

「このかさをかりてもいいですか」をネイティブはこのように発音します。

Kono kasa o karite mo iidesuka?
このかさをかりてもいいですか
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/25290.wav

カサを借りたいときに

カサを借りたいときにこう言います

他にこんな言い方もあります

・カサを貸してください

Kasa o kashite kudasai

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!