「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Chị ấy có phải là người Việt Nam không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Khi muốn biết là người nước nào
彼女はベトナム人ですか。

「彼女はベトナム人ですか。」をネイティブはこのように発音します。

kanojyo wa vietnum jin desuka?
彼女はベトナム人ですか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/01/30195.wav

しゅっしんちをしりたいとき

どこのくにからきたのかをきくとき

Tienの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・Quốc tịch của cô ấy là gì?

kanojyo no kokuseki wa?

かのじょのこくせきは?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!