「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Chủ nhật chúng ta gặp nhau nhé!」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Khi muốn hẹn hò
日曜日、あいましょうか。

「日曜日、あいましょうか。」をネイティブはこのように発音します。

Nichiyo-bi ni aimasho-
日曜日にあいましょう
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/04/34167.wav

デートの約束をする時

日曜日にデートのやくそくをする時

他にはこんな言い方もあります

・Nichiyo-bi ni de-to shiyo-

日曜日にデートしよう

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!