「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Chúc bạn nhiều sức khoẻ」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Một lời chúc sức khoẻ
どうぞおげんきで。

「どうぞおげんきで。」をネイティブはこのように発音します。

Douzo ogenki de
どうぞおげんきで。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/12/28448.wav

わかれのあいさつをするとき

わかれのあいさつをするときの言葉

げんきでいてくださいね といういみです

他にこんな言い方もあります

・Xin vui lòng

Genki de ne

げんきでね

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!