「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Chúng tôi sẽ đi du lịch ở Vũng Tàu」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Địa điểm du lịch
ブンタウで旅行にいきます

「ブンタウで旅行にいきます」をネイティブはこのように発音します。

Buntau ni ryoko- de iki masu
ブンタウに旅行で行きます
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/08/36575.wav

りょこうに行く

ブンタウに行く理由

Tienさんの言い方では通じません

「ブンタウ旅行いきます」

ではなく、

「ブンタウ旅行いきます」

が正しい言い方です

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!