「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Cô ấy đang bán trái cây」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Nói về cô gái
彼女は果物を売っている

「彼女は果物を売っている」をネイティブはこのように発音します。

Kanojyo wa kudamono o utte iru
彼女は果物を売っている
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/07/35847.wav

彼女の仕事について話す

彼女の仕事について話す

彼女が店で売っているものを聞かれたとき

Tienさんの言い方で通じます

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!