「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Cô ấy là người Việt Nam phải không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Quốc gia cô giáo
彼女はベトナム人ですよね?

「彼女はベトナム人ですよね?」をネイティブはこのように発音します。

Kanojyo wa betonamujin desuyone?
彼女はベトナム人ですよね?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/05/35020.wav

彼女の出身国をきく

彼女の出身国をたずねる

Tienさんの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・Betonamu shussin?

ベトナム出身?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!