「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Có chạm xe buýt ngay gần nhà tôi」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Khi nói về sự di chuyển
うちのすぐ近くにバスていがあります

「うちのすぐ近くにバスていがあります」をネイティブはこのように発音します。

Ieno chikaku ni basutei ga arimasu
いえのちかくにバスていがあります
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/04/33918.wav

移動の方法について話す

移動の方法について話すとき

他にこんな言い方もあります

・Ie to basutei wa chikai

家とバス停は近い

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!