「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Con đường của Hồ Chí Minh rất rộng」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Thành phố Hồ Chí Minh
ホーチミンのみちはとてもひろいです。

「ホーチミンのみちはとてもひろいです。」をネイティブはこのように発音します。

Ho-chimin no michi wa totemo hiroi desu
ホーチミンのみちはとてもひろいです。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/05/34979.wav

ホーチミンについて話す

ホーチミンの道路について話す

Tienさんの言い方で通じます

 

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!