「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Công việc của cô ấy vất vả lắm phải không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Nói về công việc
彼女の仕事はたいへんですよね?

「彼女の仕事はたいへんですよね?」をネイティブはこのように発音します。

Kanojyo no sigoto wa taihen desu yone
彼女の仕事はたいへんですよね?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/05/34908.wav

彼女の仕事について話す

彼女の仕事について話す

Tienさんの言い方で通じます

他にはこんな言い方もあります

・Kanojyo wa ha-do na sigoto o site imasune

彼女はハードな仕事をしていますね

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!