「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Đây là nhà vệ sinh nữ」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Nhà vệ sinh
これは女性用トイレです

「これは女性用トイレです」をネイティブはこのように発音します。

Kore wa jyosei yo- toire desu
これは女性用トイレです
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/07/35653.wav

トイレのせつめいをする

トイレのせつめいをする

Tienさんの言い方でつうじます

他にはこんな言い方もあります

・Kocchi wa jyoshi toire desu

こっちは女子トイレです

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!