「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Hãy cho tôi căn phòng đó」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Căn phòng
その部屋にしてください

「その部屋にしてください」をネイティブはこのように発音します。

Sono heya ni shimasu
その部屋にします
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/08/36539.wav

旅館の部屋を予約するとき

旅館やホテルの部屋を予約するとき

Tienさんの言い方でもつうじますが、

「その部屋にします」のほうがより自然な日本語になります

他にはこんな言い方もあります

・Sono heya wo yoyaku shimasu

その部屋を予約します

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!