「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Hãy đeo mắt kính vào」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Đeo mắt kính
めがねをかけてください

「めがねをかけてください」をネイティブはこのように発音します。

Megane o kakete kudasai
めがねをかけてください
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/07/35647.wav

めがねをかける

めがねをかける

めがわるいので、めがねをかける

Tienさんの言い方でつうじます

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!