「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Hãy viết đúng như thế này」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Viết lại đúng sự việc
このとおりにかいてください。

「このとおりにかいてください。」をネイティブはこのように発音します。

Kono to-ri ni kaite kudasai
このとおりにかいてください。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/06/35280.wav

ただしい書き方を教える

見本を見せながら、ただしい書き方をおしえる時

Tienさんの言い方で通じます

他にはこんな言い方もあります

・Mihon o minagara tadashiku kaite kudasai

みほんを見ながら、ただしくかいてください

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!