「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Hôm nay bạn làm mấy giờ?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về thời gian làm việc
きょうはなじまではたらきますか。

「きょうはなじまではたらきますか。」をネイティブはこのように発音します。

Kyou wa nanji made hataraki masuka?
きょうはなんじまではたらきますか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/12/29035.wav

しごとがおわるじかんをきくときに

しごとがおわるじかんをきくときに

他にはこんないいかたもあります

・Hôm nay mấy giờ bạn đi

Kyou wa nanji ni kaeri masuka?

きょうはなんじにかえりますか?

 

ざんぎょうをするひとにはこうききます

・Bạn muốn đi bao lâu

Nanji made zangyou shimasuka?

なんじまでざんぎょうしますか?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!