「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Hôm nay , hy vọng trời sẽ không mưa」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Trời không mưa
きょう、あめがふるといいね。

「きょう、あめがふるといいね。」をネイティブはこのように発音します。

Kyo-wa , ame ga furanaito iine
きょうは、あめがふらないといいね
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/06/35602.wav

あめがふってほしくない

あめがふってほしくないときに

 

あめがふってほしいときは
・Ame ga furanai kana

あめがふらないかな

 

ふってほしくないときは

・Ame ga fura nai to iina あめがふらないといいな

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!