「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Hôm nay Nhật như thế nào?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về đất nước Nhật
今日の日本はどうですか?

「今日の日本はどうですか?」をネイティブはこのように発音します。

Kyo-no nihon wa do- desuka?
今日の日本はどうですか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/04/32587.wav

今日の日本のニュースについて話す

日本の今日のできごと、ニュースについて話す

Tienさんの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・Kyo-,nihon no nyu-su ha nante itte imashitaka?

今日、日本のニュースはなんて言っていましたか?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!