「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Hôm nay ở Việt Nam có bão lớn」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Bão
今日ベトナムで台風がありました

「今日ベトナムで台風がありました」をネイティブはこのように発音します。

Kyou Viet Nam wa taifu ga kite imasu
今日、ベトナムは台風がきています
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/08/36848.wav

ベトナムに台風が来た

ベトナムに台風が上陸した

Tienさんの言い方は過去形です

「今日、ベトナムは台風でした」なら通じます

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!