「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Mấy giờ bạn ăn cơm chưa」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Thôi gian ăn cơm chua
Mあなたは何時におひるきますか

「Mあなたは何時におひるきますか」をネイティブはこのように発音します。

Nanji ni tabemashitaka?
何時に食べましたか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/03/32082.wav

食事をした時間を聞く

食事をした時間を聞く

他にこんな言い方もあります

・Itu gohan o tabe mashitaka?

いつご飯を食べましたか?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!