「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Mỗi sáng tôi đều xem dự báo thời tiết」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Nói về thói quen hàng ngày
毎朝天気予報をチェックします。

「毎朝天気予報をチェックします。」をネイティブはこのように発音します。

Maiasa tenkiyoho- o checcku shimasu
毎朝天気予報をチェックします。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/04/32754.wav

毎日のルーティーンについて話す

毎日必ずやる事、ルーティーンについて話す

Tienさんの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・Maiasa , tenkiyoho- o mimasu

まいあさ てんきよほう を 見ます

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!