「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Món ăn này rất nổi tiếng」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Món ăn
あの食べ物はとても有名です

「あの食べ物はとても有名です」をネイティブはこのように発音します。

Kono ryo-ri wa totemo yu-mei desu
この料理はとても有名です
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/07/36302.wav

人気がある料理

人気がある料理、そこで有名な料理

 

 

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!