「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Nếu có tiền, tôi muốn xây nhà lớn」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Muốn xây nhà
おかねがあったら、大きな家を建てたい

「おかねがあったら、大きな家を建てたい」をネイティブはこのように発音します。

Okane ga attara ookina ie wo tatetai
おかねがあったら、大きな家を建てたい
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/08/36387.wav

自分の家を建てたい

お金があったら、自分のために大きな家を建てたい

Tienさんの言い方で通じます

他にはこんな言い方もあります

・Okane ga areba ookina ie ni sumeru nonina

お金があれば大きな家にすめるのにな

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!