「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Ngày mai trời có mưa không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về thời tiết về ngày mai
明日雨が降りますか?

「明日雨が降りますか?」をネイティブはこのように発音します。

Ashita ame ga furi masu ka?
明日雨が降りますか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/26091.wav

あしたのてんきについてききたいとき

あしたのてんきについてききたいときに

答えの例は

・Dự báo là mưa

よほう は あめ です

Yohou wa ame desu

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!