「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Người Việt Nam đi làm bằng xe máy」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Nói về người Việt Nam
ベトナム人はバイクで仕事に行く

「ベトナム人はバイクで仕事に行く」をネイティブはこのように発音します。

Betonamujin wa baiku de sigoto ni iku
ベトナム人はバイクで仕事に行く
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/05/34983.wav

ベトナム人が会社に行く方法についてはなす

ベトナム人の会社に行く方法

通勤方法について話す

Tienさんの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・Betonamujin no o-ku wa baiku de sigoto ni iki masu

ベトナム人の多くはバイクで仕事に行きます

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!