「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Nhà của bạn ở đâu?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về địa điểm nơi ở
あなたの家はどこですか。

「あなたの家はどこですか。」をネイティブはこのように発音します。

Anata no ie wa doko desuka?
あなたの家はどこですか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/11/27052.wav

住んでいる場所についてたずねる

住んでいる場所についてたずねる時に

tienの聞き方で通じます

 

他にこんな言い方もあります

・Bạn sống ở đâu

Dono atari ni sunde iruno?

どのあたりに住んでいるの?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!