「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Ở Nhật có lũ lụt không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Lũ lụt Nhật Bản
日本で洪水はありますか?

「日本で洪水はありますか?」をネイティブはこのように発音します。

Nihon de kouzui wa arimasuka?
日本で洪水はありますか?
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/07/36124.wav

洪水についてはなす

日本でも洪水はあります

Tienさんの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・Nihon demo kouzui wa okimasuka?

日本でも洪水はおきますか?

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!