「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Ở Việt Nam tôi có thể chạy xe máy」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Chạy xe máy
ベトナムでは、バイクに乗れるようになった

「ベトナムでは、バイクに乗れるようになった」をネイティブはこのように発音します。

Vietnam de baiku ni noreru yo-ni natta
ベトナムでバイクに乗れるようになった
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/09/37141.wav

ベトナムでバイクの運転をおぼえた

ベトナムでバイクを運転できるようになった

他にはこんな言い方もあります

・Vietnamu de baiku no unten wo oboeta

ベトナムでバイクの運転をおぼえた

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!