「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tháng 12 bạn muốn đi Nhật không?」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Hỏi về ý định muốn đi Nhật trong thời gian đến
12月に 日本にいきたいですか。

「12月に 日本にいきたいですか。」をネイティブはこのように発音します。

12gatu ni nihon ni ikitaidesuka
12月に 日本にいきたいですか。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/10/25359.wav

近い将来、日本に行く予定があるかをききたいときに

近い将来、日本に行く予定があるかをききたいときに

他にこんな聞き方もあります

・近いうちに、日本に行く予定はありますか?

Chikaiuchi ni nihon ni iku yotei wa arimasuka?

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!