「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tháng sau, tôi sẽ đi du học ở Nhật」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Tôi muốn thông báo cho bạn bè người Nhật của tôi, trước khi tôi đi du học Nhật Bản
来月、日本に留学します

「来月、日本に留学します」をネイティブはこのように発音します。

Raigetu,nihon ni ryuugaku simasu
来月、日本に留学します
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/09/24259.wav

日本に留学をすることを伝える時に

来月、日本に留学することを伝える時に

他にこんな言い方もあります

・来月、留学するので日本に行きます

Raigetu,ryuugaku suru node nihon ni ikimasu

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!