「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tiếng Nhật N2 khó hơn N1」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Học tiếng Nhật
日本のN2はN1よりも難しい

「日本のN2はN1よりも難しい」をネイティブはこのように発音します。

Nihon no N2 wa N1 yorimo muzukashii
日本のN2はN1よりも難しい
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/08/36733.wav

日本の試験や検査のレベル

日本の検査のレベルについて

Tienさんの言い方で通じます

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!