「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tôi đã đi đến Chùa Thái Lan」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Đi Chùa Thái
私はタイの寺院に行きました。

「私はタイの寺院に行きました。」をネイティブはこのように発音します。

Watashi wa tai no jiin ni iki mashita
私はタイの寺院に行きました。
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/06/35499.wav

タイの寺院に行った話をする

タイで寺院に行った話をする

Tienさんの言い方で通じます

他にはこんな言い方もあります

・Tai ryoko- de jiin ni iki mashita
タイ旅行で寺院に行きました

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!