「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tôi đã quên từ mới」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Học từ mới không nhớ
新しい言葉を忘れた.

「新しい言葉を忘れた.」をネイティブはこのように発音します。

Oboeta tango o wasurete simatta
おぼえたたんごをわすれてしまった
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2019/12/29051.wav

いちどおぼえたたんごをわすれてしまった

おぼえたたんごをわすれてしまった

ほかにこんないいかたもあります

・Tôi không thể nhớ từ đó

Do wasure shita

どわすれした

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!