「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tôi đang sử dụng mỹ phẩm của Nhật」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Mỹ phẩm
日本の化粧品を使っています

「日本の化粧品を使っています」をネイティブはこのように発音します。

Nihon no kesho-hin wo tukatte imasu
日本の化粧品を使っています
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/08/36559.wav

私が使っている化粧品

私が使っている化粧品について話す

Tienさんの言い方で通じます

他にはこんな言い方もあります

・Watashi ga tukatte iru nowa Nihon no kesyo-hin desu

私が使っているのは日本の化粧品です

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!