「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tôi muốn đi đến sân bay」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Khi yêu cầu đi ra sân bay
くうこうにいきたいのですが

「くうこうにいきたいのですが」をネイティブはこのように発音します。

ku-ko- ni ikitai no desuga
くうこうにいきたいのですが
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/01/30225.wav

いきさきをきかれたときに

タクシーやバスの運転手にいきさきをきかれたときに

Tienの言い方で通じます

他にこんな言い方もあります

・Đi đến sân bay

ku-ko- ni itte kudasai

くうこうにいってください

 

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!