「Tiếng Nhật này có hiểu được không ?」

Bạn tự hỏi liệu mọi người có hiểu nội dung tiếng Nhật này không ?
Cách truyền đạt này chính xác chưa ?

Người Nhật sẽ trả lời trực tiếp cho bạn ! Dịch vụ dạy tiếng Nhật miễn phí !

「Tôi sẽ không ở nhà ngoại trừ thứ 7 và chủ nhật」 chuyển sang tiếng Nhật là gì ?

Hoàn cảnh giao tiếp:
Không ở nhà
土日以外は家にいません

「土日以外は家にいません」をネイティブはこのように発音します。

Donichi igai wa ie ni imasen
土日以外は家にいません
SHIHO
Common
https://tieng-viet.jp/wp-content/uploads/2020/08/36729.wav

家にいない曜日

家にいない曜日、家にいる曜日

Tienさんの言い方で通じます

他にはこんな言い方もあります

・Heijitu wa ie ni imasen

平日は家にいません

・Donichi shika ie ni imasen

土日しか家にいません

ベトナム単語力強化ビデオ公開中
文法を少し覚えた後は単語の置き換えでぐんぐん伸びます!